Publicacions

Textos

  • NOTAS TÉCNICAS DE PREVENCIÓN, per l’Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo:

NTP 1006 2014 Materiales con amianto en viviendas: guia práctica (I)

NTP 1007 2014 Materiales con amianto en viviendas: guia práctica (II)

NTP 632 2004 Detección de amianto en edificios (I): aspectos básicos

NTP 633 2004 Detección de amianto en edificios (II): identificación y metodología de análisis

  • DOCUMENT A L’ABAST 36: L’AMIANT EN OBRES DE REFORMA, per al Col·legi d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d’Edificació de Barcelona, enllaç
  • MANUAL DE DIAGNOSIS E INTERVENCIÓN EN CUBIERTAS PLANAS, nº 9 de la col·lecció Manuals de diagnosi, del Col·legi d’Aparelladors i Arquitectes Tècnics de Barcelona, octubre 2002, 130 pàg., ISBN 84-87104-50-9. Traducció al portuguès per Manuel Lopes MANUAL DE DIAGNÓSTICO E INTERVENÇÂO EM COBERTURAS PLANAS, Lisboa, 2003.

Articles tècnics

Intervencions en radio i televisió sobre temes d’amiant:

  • TV3 Televisió de Catalunya: Especial Amiant al programa 30 minutsExposats a l’amiant“, 13 de febrer de 2011
  • TV3 Televisió de Catalunya: Especial informatiu del Telenotícies migdia, abril de 2005
  • TVE Televisión Española: Especial Amiant al programa Línea 900: “Pulmones de amianto”, 24 d’octubre 2004
  • La SER: entrevista sobre els riscos de l’amiant als edificis, maig de 2003