Auditoria energètica

Els edificis d’habitatges i de serveis consumeixen prop del   40% del total de l’energia final, i una bona part d’aquesta energia es malbarata perquè

  • Els equips i les instal·lacions no són eficients o estan obsolets
  • Els edificis no estan prou aïllats tèrmicament i necessiten molta energia per aclimatar-los
  • Fem un mal ús dels edificis, regulant malament les temperatures, deixant encesos els llums i els stand-by.

La distribució del consum d’energia de la llar a Catalunya és, segons la Guia de la renovació energètica d’edificis d’habitatges de l’ICAEN: – 41,4%, per a la calefacció – 22,2% per als aparells electrodomèstics – 17,1% per a la generació d’aigua calenta sanitària – 10,2% per a la cuina – 7,7% per a la il·luminació – 1,4% per l’aire condicionat Cada dia és més necessària la reducció i la racionalització dels consums energètics derivats de l’ús dels edificis, pel que es fa imprescindible la diagnosi energètica dels edificis i habitatges, amb una auditoria energètica.

Es pot millorar l’aïllament? I reduir el consum de forma rendible? Us donem solucions personalitzades.