Les cobertes i terrats

La coberta és un dels elements més importants de l’edifici, ja que juntament amb les façanes conforma l’envoltant protector de l’exterior. D’una banda, el protegeix de les inclemències del temps i dels agents degradants com són la radiació del sol, el vent, els canvis de temperatura, la contaminació atmosfèrica… i la pluja, i d’una altra, ens proporciona aïllament tèrmic i acústic, i ens dóna estanquitat i confort interior.

Sovint aquesta importància no es correspon amb la cura que tenim de les nostres cobertes. Són l’element més oblidat de l’edifici i, propiciat per la seva ubicació, el menys visitat. El manteniment és l’única eina que tenim per prevenir i corregir l’envelliment prematur i les petites lesions del sistema que ens puguin provocar danys a l’estructura i al mateix confort interior.

El manteniment, doncs, allargarà la vida útil de la coberta, malgrat no la farà eterna. Els materials i el sistema propi tenen un final. Les cobertes s’han de refer, ja sigui perquè el seu estat de degradació sigui generalitzat, o bé perquè se li demani un ús diferent. Aquesta és una de les feines de més complexitat i de més despeses econòmiques de les operacions de manteniment que tot edifici requereix al llarg de la seva vida i, per tant, s’ha d’analitzar amb molta cura.

Serveis per a cobertes i terrats

  • Inspecció i diagnosi
  • Revisió de l’estat de la coberta
  • Informe tècnic amb recomanacions
  • Pla de manteniment
  • Millores en els materials
  • Adequació a la normativa vigent
  • Informe de reparació
  • Projecte d’intervenció

Sol·licitud d’informació: infoedilar[arroba]edilar.net