Dictàmens i Peritatges

Hi han ocasions en què necessitem d’un document tècnic que avali una situació existent, que descrigui un reconeixement realitzat o que ens diagnostiqui una patologia existent a l’edifici. Segons la finalitat, aquest document pot ser un dels següents:

Informes

Un informe és el document tècnic on es fa un recull de les situacions i circumstàncies observades en un reconeixement d’un edifici, d’un habitatge, o d’un element en concret, des d’un punt de vista tècnic però sense emetre cap opinió tècnica. És un text expositiu i argumentat amb el que s’exposen les dades observades.

Dictàmens

El dictamen és el document que, incloent el document tècnic d’un informe, expressa a més, l’opinió del tècnic que fa l’anàlisi.

Peritatges

El peritatge és un informe o un dictamen que ha de servir com a prova pericial en un procediment judicial.

Certificats

El certificat és el document tècnic que dóna fe d’un determinat fet o situació. Dins dels certificats hi han tres que són obligatoris en edificis i habitatges en el moment de venda o lloguer, i en alguns casos per donar-se d’alta en els subministraments d’aigua, gas o electricitat:

Sol·licitud d’informació:infoedilar[arroba]edilar.net