• http://www.edilar.net/wp-content/uploads/2016/06/Flowers-rec.jpg

Auditoria energètica

Auditoria energètica

Els edificis d’habitatges i de serveis consumeixen prop del   40% del total de l’energia final, i una bona part…

Certificació energètica

Certificació energètica

El passat 1 de juny de 2013 va entrar en vigor el Reial Decret 235/2013 pel qual s’aprova el procediment…

Amiant

Amiant

L’amiant és un material fibrós molt perillós per a la salut ja que quan desprèn fibres i es dispersen a…

Inspecció tècnica d'edificis ITE

Inspecció tècnica d’edificis ITE

La ITE és la inspecció obligatòria regulada pel DECRET 187/2010, de 23 de novembre, que estableix la necessitat d’efectuar controls…

Docència

Docència

La participació en la formació i la docència es realitza en l’actualitat en dos camps:
L’arquitectura i la construcció sostenible
En els…

Dictàmens i Peritatges

Dictàmens i Peritatges

Hi han ocasions en què necessitem d’un document tècnic que avali una situació existent, que descrigui un reconeixement realitzat o…