Certificació energètica

El passat 1 de juny de 2013 va entrar en vigor el Reial Decret 235/2013 pel qual s’aprova el procediment bàsic per a la certificació de l’eficiència energètica dels edificis. A partir d’aquest moment, és obligatori disposar del certificat energètic per a edificis o habitatges que es venguin o es lloguin, i per a edificis públics de més de 500 m2.

A Edilar us podem realitzar el certificat amb el que obtindreu la etiqueta energètica per llogar o vendre el vostre habitatge.

L’àmbit d’aplicació és:

  1. Edificis o parts d’edificis existents que es venguin o lloguin a un nou arrendatari: a partir de l’1 de juny de 2013.
  2. Edificis o parts d’edificis propietat d’una entitat pública amb una superfície total superior a 500 m2 i que siguin freqüentats habitualment pel públic: a partir de l’1 de juny de 2013.
  3. Edificis o parts d’edificis propietat d’una entitat pública amb una superfície total superior a 250 m2 i que siguin freqüentats habitualment pel públic: a partir del 9 de juliol de 2015.
  4. Edificis o parts d’edificis llogats d’una entitat pública amb una superfície total superior a 250 m2 i que siguin freqüentats habitualment pel públic: a partir del 31 de desembre de 2015.

I si el que necessiteu és millorar l’eficiència energètica del vostre edifici o habitatge, us oferim una auditoria energètica

Podeu trobar una Guia breu de la certificació energètica d’edificis a la pàgina de l’Institut Català d’Energia, ICAEN, així com informació i preguntes freqüents FAQs a la pàgina de l’Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energia, IDAE.

Sol·licitud de més informació a infoedilar[arroba]edilar.net