L’edifici

Fins fa poc, als edificis i habitatges els hi demanàvem requisits arquitectònics fonamentalment de seguretat, de salubritat, i d’imatge. Avui és imprescindible afegir aspectes tan inexcusables com l’eficiència energètica, l’aprofitament de l’aigua, la incorporació d’energies renovables, la supressió de materials perillosos, l’accessibilitat, la reutilització, el cicle de vida de materials i de l’edifici…

Més del 30% dels edificis destinats a habitatges són anteriors als anys 60. Una part dels mateixos pateix problemes estructurals, de salubritat i d’imatge, i la majoria tenen necessitats d’incorporar millores en les instal·lacions i en l’accessibilitat. Aproximadament un altre 30% dels edificis existents –el gruix del parc edificat construït entre els anys 60 i els 80-, a més de compartir en alguns casos les mateixes necessitats que els edificis més antics, pateixen patologies derivades de la pèssima construcció que va suposar el ràpid creixement sofert en aquesta etapa pel què, en general, són edificis molt poc eficients que generen grans costos energètics. La resta d’edificis, els construïts a partir dels anys 80, són edificis que podríem anomenar “normalitzats”, ja què tenen uns requisits de qualitat estandarditzats, que han anat evolucionant progressivament en el temps, pel què es pot dir que són edificis que compten amb materials aïllants tèrmics, estan impermeabilitzats segons unes normatives, les seves estructures compleixen criteris de major exigència en quant a solidesa i estabilitat, i les seves instal·lacions són més segures. Les exigències actuals marcades pel canvi climàtic i la progressiva degradació mediambiental fan que als principals requisits exigits als edificis que  tradicionalment han estat centrats en la solidesa estructural, l’estanquitat de cobertes i la millora en la imatge, ara s’afegeixin l’eficiència energètica, l’aprofitament de l’aigua, els materials sostenibles, la reducció de residus… Tot un ventall d’accions envoltant els edificis que només tenen efecte amb un bon ús i un manteniment acurat.

La rutina de mantenir i cuidar dels nostres edificis i habitatges ha estat sempre una necessitat ineludible al ser aquest el bé més costós que les famílies adquireixen al llarg de la seva vida. Són diferents els aspectes que els usuaris poden requerir: salubritat, millora del confort interior, seguretat, estalvi energètic, millores estètiques… A banda d’aquests, hi han uns requisits legals i normatius que edificis i habitatges han d’anar complint: l’Informe d’Avaluació de l’Edifici (IAE), la anterior Inspecció Tècnica de l’Edifici (ITE), la Cèdula d’habitabilitat de l’habitatge i el Certificat d’eficiència energètica són alguns exemples dels documents acreditatius que s’han incorporat de forma obligatòria a la documentació d’edificis i habitatges existents. També altres paràmetres com l’accessibilitat, l’eficiència energètica o la millora en els materials, fan que edificis i habitatges siguin més confortables i respectuosos amb el medi ambient. Podeu trobar informació específica a: