Docència

La participació en la formació i la docència es realitza en l’actualitat en dos camps:

L’arquitectura i la construcció sostenible

En els estudis universitaris de l’Escola Elisava, centre adscrit a la Universitat Pompeu Fabra, com a professora dels Projectes integrals de Gestió d’obra i de Gestió professional, d’Innovació i tendències, i de les Tutories de Sostenibilitat en Treball Fi de Grau, totes del Grau d’Enginyeria d’edificació, així com de l’assignatura Anàlisi i direcció del projecte, en la diplomatura d’Arquitectura tècnica.

L’amiant als edificis

Col·laboració com a tècnic expert en els cursos que imparteix el Centro Nacional de Condiciones de Trabajo, de l’Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo en el programa anual Exposición a amianto en edificios. Formadora dels cursos sobre amiant de diverses organitzacions públiques i privades com la Consellería de Traballo e Benestar, Instituto Galego de Seguridade e Saúde laboral (ISSGA) Sección de Hixiene Industrial, ACM-TBK, Consultoría y diagnóstico de amianto, Col·legi d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d’Edificació de Barcelona (CAATEEB), Colegio Oficial de Aparejadores, Arquitectos Técnicos e Ingenieros de Edificación de Valencia, Associació Catalana d’Empreses Especialistes en Síndrome de l’Edifici Malalt (ACESEM)

La formació sobre la Exposició a amiant en edificis, de l’ISSGA i del CAATValencia, així com la que dirigeix l’INSHT es fa en col·laboració amb: